SCORE
for MORE

Γραμμή εξυπηρέτησης:
211 0121300
(Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00)

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ SCORE FOR MORE

Το πρόγραμμα πιστότητας SCORE FOR MORE έχει δημιουργηθεί από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Σωρού 18-20, Κτίριο Α, ΤΚ 15125 απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των καταστημάτων INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε και αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που κάνουν, ως μέλη του προγράμματος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειας τους. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών SCORE FOR MORE είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. που επιλέγουν την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε για τις αγορές αθλητικών ειδών που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και αφετέρου η ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

 • Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. και ο κάτοχος της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας. Η παραλαβή της κάρτας η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα ταμεία των καταστημάτων INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., ή online στο http://scoreformore.intersport.gr
 • Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., πάντοτε μέσα στα πλαίσια των όρων που ορίζονται κάθε φορά από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., και γνωστοποιούνται στο μέλος.
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως τίθενται και γνωστοποιούνται από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.. Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να κερδίσει ή να εξαργυρώσει πόντους είναι η δήλωση του αριθμού της SCORE FOR MORE κάρτας του στο ταμείο.
 • Το μέλος δικαιούται 4 πόντους για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές στο Δίκτυο Καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.. Το μέλος δύναται να εξαργυρώσει τους πόντους του από μία κλίμακα εξαργύρωσης ανά συναλλαγή. Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύνανται να επιστραφούν στην κάρτα του μέλους με την επιστροφή του προϊόντος.
 • Η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί να τους εξαργυρώσει και να λάβει μόνο αντίστοιχο ποσό έκπτωσης σε προϊόντα. H INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στο δίκτυο των καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. στην Ελλάδα.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων SCORE FOR MORE βρίσκεται σε ισχύ. Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή/και να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
 • Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων SCORE FOR MORE. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. ή στην ιστοσελίδα (http://scoreformore.intersport.gr) αυτής. Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της.
 • Εάν τα μέλη δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 18 μήνες από την τελευταία τους συναλλαγή, τότε η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων. Τα μέλη της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. θα ενημερώνονται οποτεδήποτε για το σύνολο των ενεργών πόντων που έχουν συγκεντρώσει από τις αγορές τους με τους εξής τρόπους: α) μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης μελών του score for more καλώντας στο 2110121300 (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9:00 – 17:00), β) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) αποστέλλοντας γραπτώς το αίτημά τους στο scoreformore@intersport.gr ή γ) με την επίσκεψή τους σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα INTERSPORT.
 • Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας SCORE FOR MORE ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.
 • Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης SCORE FOR MORE, η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για 30 ημέρες από την ανάκληση της συμμετοχής του, για τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων της.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών (4) από την τελευταία συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας SCORE FOR MORE, η κάρτα θα απενεργοποιείται. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. θα επικοινωνεί στα μέλη της, ανά χρονικά διαστήματα, την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας τους και σε κάθε περίπτωση τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.
 • Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, μόνο στα καταστήματα της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Νομική Βάση Επεξεργασίας, Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων

H εταιρεία με την επωνυμία «INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Σωρού, αριθμός 18-20 (Κτίριο Α), ΤΚ 15125, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους και, ελέγχει την επεξεργασία τους στους ιστοχώρους της και στα καταστήματά της. Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

3.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών της κάρτας SCORE FOR MORE όπως περιγράφεται κατωτέρω, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας SCORE FOR MORE δηλαδή η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του και η έρευνα και ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των πελατών μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο σχήμα και η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας SCORE FOR MORE, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
 • Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης της κάρτας του μέλους καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.
 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Το μέλος καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε ανάλογα με τις προτιμήσεις του, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των μέσων επικοινωνίας των ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο http://scoreformore.intersport.gr στο μενού «Διαχείριση Επικοινωνίας».


3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω υπό 3.2.δ. και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην εταιρεία INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.:

- τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης που έχει δηλώσει, τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό SCORE FOR MORE (http://scoreformore.intersport.gr).

- τυχόν αλλαγή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει μόνο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό SCORE FOR MORE με κωδικό επιβεβαίωσης online. Δεδομένου ότι ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου δύναται να αποτελέσει αναγνωριστικό εισόδου στον προσωπικό του λογαριασμό SCORE FOR MORE (http://scoreformore.intersport.gr) η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ενημέρωσης της από το μέλος για την αλλαγή του αριθμού του κινητής τηλεφωνίας.

3.2. Επεξεργασία, είδος και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

3.2.α. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, όπως αυτά δηλώνονται από το ίδιο στην σχετική αίτηση του ή επικαιροποιούνται, όπως ανωτέρω, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του προγράμματος SCORE FOR MORE.

3.2.β. Είδος Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας SCORE FOR MORE από τα μέλη είναι τα εξής:

- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλέφωνου, πόλη διαμονής.

- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Email, διεύθυνση, ΤΚ, νομός, ημερομηνία γέννησης, αθλητικές δραστηριότητες προτίμησης, αριθμός παιδιών (εφόσον υπάρχουν).

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., ανά σκοπό επεξεργασίας, είναι τα εξής:

i. Για την εκτέλεση της σύμβασης (ήτοι για την συλλογή πόντων και την επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, την διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και την έρευνα και ανάλυση των γενικών αγοραστικών τάσεων της πελατειακής της βάσης) του προγράμματος επιβράβευσης SCORE FOR MORE τα δεδομένα που δύναται να επεξεργάζεται η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. είναι:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Αριθμός κινητού τηλέφωνου
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει
 • Έτη παραμονής στο πρόγραμμα
 • Αριθμός συναλλαγών
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά
 • Email
 • Διεύθυνση
 • T.K
 • Νομός
 • Ημερομηνία Γέννησης

ii. Για ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του μέλους με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε δύναται να επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα:

 • Συχνότητα επισκέψεων
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει
 • Δημογραφικά στοιχεία (Διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός παιδιών)
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά
 • Ανταπόκριση στα μέσα επικοινωνίας
 • Αθλητικές δραστηριότητες προτίμησης

iii. Το μέλος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων υποχρεώσεων της και συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις ενώπιον διοικητικών ή Δικαστικών αρχών.

iv. Το μέλος ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε με το μέλος στο πλαίσιο του ν. 3471/2006 επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτό έχει δηλώσει. Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ. στο μέλος ενημερώσεις για αλλαγές των όρων του προγράμματος ανταμοιβής SCORE FOR MORE με υπερσύνδεσμο (link) είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

3.2.γ. Αποδέκτες Δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.

ii. Οι φορολογικές κλπ. ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.

iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

3.2.δ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.,

ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,

iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και

v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα/υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο http://scoreformore.intersport.gr. στο menu «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων».
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα διεύθυνση scoreformore@intersport.gr
 • με γραπτή επιστολή στην INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. στη Διεύθυνση Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι (Υπόψη DPO)

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα SCORE FOR MORE να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση scoreformore@intersport.gr ή dpo@fourlis.gr ή στην INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. (Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι - Υπόψη DPO).

Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε για οιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει είτε μέσα από τον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα http://scoreformore.intersport.gr και στο menu «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων», είτε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. στη Διεύθυνση Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι (Υπόψη DPO), είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) scoreformore@intersport.gr ή dpo@fourlis.gr

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της. Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα SCORE FOR MORE μπορεί να γίνει ως εξής:

- Με αίτημα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα http://scoreformore.intersport.gr. και στο menu Επιλογές - Ερωτήσεις - Γενικές ερωτήσεις

- Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. (Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι - Υπόψη DPO)

- Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση scoreformore@intersport.gr.

3.2.ε. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα SCORE FOR MORE ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσης του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσης του. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

3.2.στ. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους SCORE FOR MORE.

3.2.ζ. Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. (Data Protection Officer) στο email dpo@fourlis.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 6293011 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr)

3.2.η. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο. Η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.

4. ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCORE FOR MORE

 • Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
 • Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
 • Το μέλος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε, ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους.
 • Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από το Δίκτυο Καταστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούστε την έκπτωση πρέπει να κάνετε αγορές ίσης και μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.
 • Σε περίπτωση που η κάρτα του μέλους, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια κάρτα του μέλους την οποία θα πρέπει να παραλάβει από φυσικό κατάστημα INTERSPORT και την οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, παρά μόνο αφού καλέσει στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση μελών της εταιρείας στο 211 0121300 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00) και ζητήσει να γίνει μεταφορά πόντων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει την κάρτα πριν καλέσει για μεταφορά ιστορικού πόντων, η μεταφορά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίσταται.